کیسه جامبو یا جامبو بگ

Image

حتما شما هم با این سوال مواجه شده اید که کیسه جامبو و جامبو بگ چه فرقی از نظر کارایی و یا ظاهر دارند !

از نظر کارایی و محصول هیچ فرقی با یک دیگر ندارند

کیسه جامبو نام ایرانی جامبو بگ می باشد.